23. sep, 2016

Change your perspective

24. dec, 2013

The Serenity Prayer: enigszins aangepast

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven;
om van één moment tegelijkertijd te genieten;
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede;
Om deze wereld te aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou zijn;
En er op te vertrouwen niet al te dikwijls aan te rotzooien

Amen

 

Gebed om Kalmte...
Dit gebed werd mogelijk in 1943 in het Engels geschreven door  Reinhold Niebuh en had de titel "Serenity Prayer" (Gebed om Kalmte). De woorden hebben een bijzondere betekenis voor hen die vaak "op zoek zijn naar vredigheid" in woelige, wanhopige of onzekere tijden in hun levens. Dit gebed is door de jaren heen nauw verbonden geraakt met de AA (12 stappen programma) omdat het kracht en kalmte biedt in de zoektocht naar een stabieler leven.

De versie die ik hier gebruikt heb is gebaseerd op de versie die gebezigd wordt door Vader Callahan, een priester met een drankprobleem (Stephen King; Salem's Lot en de Donkere Toren)


Het origineel:

God grant me the serenity
to accept the things I cannot change;
courage to change the things I can;
and wisdom to know the difference.

 

Living one day at a time;
Enjoying one moment at a time;
Accepting hardships as the pathway to peace;
Taking, as He did, this sinful world
as it is, not as I would have it;
Trusting that He will make all things right
if I surrender to His Will;
That I may be reasonably happy in this life
and supremely happy with Him
Forever in the next.
Amen.

 

 

17. jul, 2012

School!

                        http://www.tienersonline.com/

 

 

16. jul, 2012

Allow your children to be evil

2004, Jeugdreclassering.

16. jul, 2012

Persoonlijke mantra

"Je hebt nul, je hebt eeuwigheid en je hebt sterfelijkheid, maar er is geen uiterste grens."

 

Uit: Mw Todd gaat binnendoor, Duistere Krachten, Stephen King.