27. jul, 2012

Storm in je hoofd/F. de Vries en S. Roukema

"Dit Handboek PDD-NOS heeft zijn ontstaan te danken als antwoord op de vraag: Mijn zoon heeft de diagnose PDD-NOS gekregen, maar wat betekent dat nu precies voor mijn zoon, mijzelf en mijn gezin? Dit leidde tot een persoonlijke zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van PDD-NOS".

🤩Een herkenbaar en handzaam boek waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat PDD-NOS (of een stoornis in het Autisme Spectrum) betekent en tegen welke zaken je als ouder bij de opvoeding van een kind met een "gebruiksaanwijzing" aanloopt. Het boek richt zich specifiek op PDD-NOS maar geeft voldoende informatie (en vooral herkenning) over "algemeen" gedrag bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis of AD(H)D.
Zeker in het begin, toen duidelijk begon te worden dat er 'iets' met Casper was, heb ik dit veel gelezen. Het hielp mij een naam te geven aan dat wat ik niet kon benoemen maar wel zag gebeuren bij mijn eigen kind. De bevestiging en herkenning was vooral van grote waarde. Het gaf mij tevens inzicht in de vermoeiende 'gedragspatronen' van mijn zoon waardoor ik hem beter kon gaan begrijpen en sommige zaken...gemakkelijker werden.

26. jul, 2012

Geef me de vijf/Colette de Bruin

"Ieder kind met autisme is uniek. De boektitel houdt verband met de hulpvraag die alle kinderen met autisme hebben: geef me duidelijk en in een vaste volgorde aan wat ik moet doen, waar en hoe wanneer en met wie. Een autistisch kind heeft een gefragmenteerde waarneming en dus moet de informatie in elkaar gepuzzeld worden. Zo'n kind denkt anders en het is van levensbelang dat de opvoeder ontdekt hoe de denkweg van het kind gaat. Hoe maakt een kind een plan en hoe organiseert het zijn handelen? Hoe leer je een autist om het innerlijk van een ander te begrijpen en er dan ook rekening mee te houden?"

👍Geef me de vijf gebruikte ik vooral als een soort van naslagwerk. Het is erg praktisch met veel tips. Tegenwoordig zit er ook een CD bij met videofragmenten. In ieder geval de moeite waard om eens uit de bieb te halen...

22. jul, 2012

Wat gaat er in dat hoofdje om/Dr. Greenspan Nancy Breslau Lewis

"Schrandere, emotioneel gezonde kinderen ontstaan niet zomaar. Terwijl iedere ouder zo'n kind zou willen grootbrengen, heeft niemand nog laten weten hoe deze kwaliteiten nu eigenlijk beginnen en hoe zij kunnen worden ontwikkeld.

In dit boek heeft Dr. Greenspan, internationaal bekende jeugdpsychiater, zes meest cruciale ervaringen geïndentificeerd die kinderen in staat stellen op te groeien tot emotioneel intelligente en gewetensvolle individuen.

Met voorbeelden uit zijn praktijk laat Dr. Greenspan ouders zien hoe zij spelenderwijs kunnen communiceren met hun kind en zo de ontwikkeling stimuleren. Concreet en praktisch zijn de verschillende ontwikkelingsstadia beschreven.Ouders leren hoe ze de lichaamstaal van hun baby kunnen begrijpen, hoe iedere mijlpaal te onderkennen, en hoe zij aandacht, emotie en ontwikkeling van normen en waarden in iedere situatie kunnen aanmoedigen: door te spelen, tijdens het eten, door grenzen te stellen, door te doen alsof en zelfs met argumenten.

Dit boek brengt de groei van intelligentie en emotionele gezondheid van uw baby in kaart. Kennis van de nieuwe ontdekkingen over de hersenen en de groei van het verstand biedt ouders de middelen en de mogelijkheden om de inhoud van dit boek in praktijk te brengen".


😀Het boek is niet voor iedereen weggelegd. Ik refereer er meestal aan als "de ontwikkelbijbel". Lekker dik, kleine bladspiegel en héél veel tekst! Niettemin vind ik het persoonlijk één van de betere boeken over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Vooral als je de baby/peuter/kleuter 'life' door je kamer hebt struinen, is de theorie meteen een feestje voor in de praktijk!


21. jul, 2012

Wat ouders niet weten/Lietje van Blaaderen

"Hoe weet je wat er in het hoofd van een kind omgaat? Als het huilt, komt dat dan van pijn, verdriet of eenzaamheid?
Lietje van Blaaderen heeft zich verdiept in de levensfasen van een kind tot en met vier jaar. In dit boek wil ze ouders en andere opvoeders informeren over hoe je met deze fasen om kunt gaan, opdat het kind zich begrepen, bemind en gewaardeerd voelt. Je moet je als opvoeder leren verplaatsen in de gevoelens van het kind".

😉Persoonlijk vond ik het een nogal "kleffig/geitenwollensokkig" geneuzel. Maar ik ben toch door de 'toon' heen gegaan. De ondertitel is: "Hechting, verlangen naar liefde en angst voor liefdesverlies" Wat leuk is, is dat Lietje steeds een voorbeeld geeft beschreven vanuit het perspectief van het kind en daarnaast het perspectief van de ouder/mama of papa. Haar taalgebruik is mij wat te zijdeachtig en voorzichtig. Maar dat zegt wellicht meer iets over mij. Veel termen zoals: verlating, vervreemding, waardering, begrip en bemind en geliefd. Ik denk dat je er van moet houden. Bij mij wekte het een beetje jeuk op maar de boodschap is wél goed! Toch lezen!

20. jul, 2012

Drijfveren over de ontwikkeling van seksualiteit/Tsjitske Waanders

"In een korte inleiding wordt duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van seksualiteit niet begint bij de puberteit maar in de vroege jeugd. Aan de hand van een verhaal, verdeeld in overzichtelijke hoofdstukken komt deze ontwikkeling door de jaren heen klip en klaar aan bod. Een zeer informatief boek over drijfveren die in een kinderleven een geweldige impact kunnen hebben en waar je als ouders zelden of nooit bij stilstaat."


"Drijfveren is geschreven vanuit de klassieke psychoanalytische invalshoek, waarin wordt uitgegaan van een voortdurend proces van zoeken naar het gevoel van (lichamelijke) ontspanning en een opheffen van het gevoel van (lichamelijke) spanning, waarbij zowel agressie als seksualiteit mogelijkheden zijn om het gevoel spanning te ontladen (haat en liefde liggen dicht bij elkaar)".

🙂Een gemakkelijk leesbaar en onderhoudend boek. Wel met een wat typisch taalgebruik waar ik althans even doorheen moest. Het mooie ervan vind ik de verhaalvorm; beschreven vanuit het kind, de jongere, de vrouw/man! Waanders plaatst seksualiteit in een veel breder perspectief; het gaat ook om initimiteit, tastzin en beleving. Je rolt als het ware door het leven heen en of je nu wel of geen kinderen hebt; herkenning, ontroering en een prachtige onbevangenheid.
Zo natuurlijk is seksualiteit.  Zeker lezen!